Folder LQTS kinderen

Deze folder voor kinderen gaat over LQTS (lange QT syndroom).
De folder is gemaakt door de Polikliniek Klinische Genetica van het AMC.